Na ziemi nie ma pustych miejsc

Na ziemi nie ma pustych miejsc

\"Czy wszys­tko po­zos­ta­nie tak sa­mo, kiedy mnie już nie będzie? Czy książki od­wykną od do­tyku moich rąk, czy suk­nie za­pomną o za­pachu mo­jego ciała? A ludzie? Przez chwilę będą mówić o mnie, będą dzi­wić się mo­jej śmier­ci – za­pomną. Nie łudźmy się, przy­jacielu, ludzie pog­rze­bią nas w pa­mięci równie szyb­ko, jak pog­rze­bią w ziemi nasze ciała. Nasz ból, nasza miłość, wszys­tkie nasze prag­nienia odejdą ra­zem z na­mi i nie zos­ta­nie po nich na­wet pus­te miej­sce. Na ziemi nie ma pus­tych miej­sc.\"
H.Poświatowska

asiao

asiao 2015-11-03

Płoniesz?...

chloe73

chloe73 2015-11-03

Cały czas...

chlopos

chlopos 2015-11-03

Miłość może nas pogrążyć w og­niu piekieł al­bo zab­rać do bram ra­ju - ale zaw­sze gdzieś nas prowadzi. 

miet05

miet05 2015-11-03

życie bez ognia nic nie warte , pozdrawiam i życzę ciepła słońca do końca dnia.........:))

sadza

sadza 2015-11-03

piękne i jakże prawdziwe słowa...

griszun

griszun 2015-11-03

są u mnie, przy mnie :)

bikier

bikier 2015-11-03

....ogień..płynie z Twojego serca...:)

miet05

miet05 2015-11-03

życzę dobrej nocy....:))

dodaj komentarz

kolejne >