Kraków - brama wjazdowa na dziedziniec wawelski

Kraków - brama wjazdowa na dziedziniec wawelski

\"Brama Bartłomieja Berrecciego – brama wjazdowa Zamku Królewskiego na Wawelu, prowadząca na dziedziniec arkadowy. Budynek bramy składa się dwóch pięter, których pomieszczenia wchodzą obecnie w obręb ekspozycji Sztuki Wschodu. Swoją nazwę wzięła od budowniczego – Bartłomieja Berrecciego.
Od strony zachodniej w bramie znajdują się trzy wejścia, z których środkowe, największe, ozdobione jest łacińskim napisem SI DEUS NOBISCUM QUIS CONTRA NOS – Jeśli Bóg z nami, któż przeciw nam...

Sień zdobią trzy tarcze z herbami Polski, Litwy i Sforzów, wykonane przez Berrecciego. Rozety na arkadzie prowadzącej bezpośrednio na dziedziniec zdobili Franciszek Florentczyk i Berrecci.\"

http://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_Bart%C5%82omieja_Berrecciego_na_Wawelu

dodane na fotoforum:

(komentarze wyłączone)