[33549249]

Łapmy każdy ciepły pod­much wiat­ru i uno­śmy się na nim jak najdłużej tak jak je­sien­ny liść, który żyje cu­downą chwilą i nie przej­mu­je się gdzie upadnie.
https://www.youtube.com/watch?v=ZdH3Ki5Lp2E