[30169782]

Je­dy­nym spo­so­bem dogłębne­go zo­bacze­nia cze­goś w in­nych, jest wy­ho­do­wa­nie te­go w sobie.

dodane na fotoforum:

(komentarze wyłączone)