ST48-053

ST48-053

PKP Cargo ST48-053 oczekuje na zatrudnienie na stacji Lubań Śląski, 22.03.2024.

PKP Cargo ST48-053 waits for duties at station Lubań Śląski, Poland, 22.03.2024.

PKP Cargo ST48-053 wacht op dienst op station Lubań Śląski, Polen, 22.03.2024.