Matko łaski Bożej, módl się za nami grzesznymi.

Matko łaski Bożej, módl się za nami grzesznymi.