Ciocia Ania, Ciocia Roza Moja mama Mieczysława Wojczek

Ciocia Ania, Ciocia Roza Moja mama Mieczysława Wojczek