Rury

Rury

W każdej rurze było słychać inny dźwięk.