Podzamcze

Podzamcze

Skalne Miasto Podzamcza jest zespołem kilkunastu ostańców
o różnorodnych i fantazyjnych kształtach, które to ostańce
tworzą labirynt skalny.