Coś z mojej teczki, okiem Andrzeja Mleczki.

Coś z mojej teczki, okiem Andrzeja Mleczki.

Motto:

Hasło wyborcze Prawa i Sprawiedliwości to "Bezpieczna Przyszłość Polaków"
- poinformował 18 sierpnia w Warszawie wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Czynimy wszystko, i to skutecznie, by to bezpieczeństwo stale rosło - powiedział.

Powiedział i...zapomniał?

Mój dzisiejszy felietooon, może zawierać treści nie zawsze zgodne z linią rządzącej partii, oficjalną doktryną KK a nawet według kilku osób z Garnka wyczerpywać inne, podobno negatywne znamiona.

Obiecałem niedawno skomentować niezwykły akt, jakiego dopuścił się członek polskiego rządu, który składał przysięgę już wielokrotnie, bo i jako minister spraw wewnętrznych i jako minister obrony narodowej, więc mu nie obce są zasady mówiące o zachowaniu tajemnicy państwowej i wojskowej.

W spocie wyborczym PiS, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak pokazał pierwszą stronę odtajnionego przez niego dokumentu „Plan użycia Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej Warta – 00101”, który został stworzony przez Sztab Generalny WP, opisujący operację obronną.

Plan został podpisany 30 czerwca 2011 roku przez ówczesnego Szefa SG WP gen. Mieczysława Cieniucha, a następnie 11 lipca zatwierdzony przez szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Bogdana Klicha.
Mariusz Błaszczak pokazał też fragmenty, z których wynika, że samodzielna obrona, do momentu przybycia wojsk sojuszniczych miała trwać 10-14 dni.

Plan zakładał zatrzymanie przeciwnika „najdalej na rubieży rzek Wisły i Wieprza”, a także utrzymanie przyczółków na prawym brzegu Wisły w rejonie Grudziądz – Toruń - Bydgoszcz oraz Otwock – Garwolin - Ryki.

Jak można taki ważny dokument zamienić w plakat wyborczy i posłużyć się nim do wyborczego publicznego walenia w przeciwnika politycznego?
Minister Błaszczak, który deklaruje, że broni nas przed Rosją, właśnie tym nieprzemyślanym populistycznym gestem dopuścił Rosjan w samo serce polskiej obronności, czyli do sejfu Sztabu Generalnego.

Przede wszystkim muszę podkreślić, że autorami tego dokumentu są wojskowi, a nie politycy..
Dostęp do pełnego tekstu tego dokumentu w skali państwa, ma tylko kilkanaście osób.

Z ujawnionego przez ministra Błaszczaka dokumentu mogę wysnuć zgoła inne wnioski, niż zrobili to sztabowcy PiS-u.
Tam podał i podkreślił wyrwane z kontekstu słowo "najdalej".
Każdy były wojskowy , nawet były student SOR*** , może tu dopisać kontekst, że"będziemy bronić całego naszego terytorium, od granicy".
Każdy myślący, mający wcześniej do czynienia coś z wojskiem wyciągnie wniosek, że planiści muszą rozważać różne warianty.
Tutaj mogę założyć, że najdalej ( a to już historycznie poparte założenie-patrz "Cud nad Wisłą")możemy się cofnąć - jeśli nie damy rady przeciwstawić się inwazji - do linii Wisły.
Nawet dziś (gdy oddaliśmy kilkaset czołgów, kilkadziesiąt samolotów i setki innego sprzętu walczącej Ukrainie, nie mając jeszcze przez najbliższe kilka lat nowoczesnego zakontraktowanego uzbrojenia, oraz latami trwającego jeszcze na nim szkolenia i zgrywania pododdziałów i całych jednostek) stan polskiej armii nie zmienił się na tyle, aby te plany były w 100 proc. zaktualizowane.
Jest śmiem sądzić, że jeszcze gorzej.
I to jeszcze przez najbliższe lata.

Wojska" terytorialsów" z bronią maszynową nie stanowią żadnej znaczącej zapory na granicy.
Codziennie i teraz, mimo deklarowanych tysięcy wzmacniających Straż Graniczną wojsk operacyjnych oraz policji , przez mur i pas graniczny i tak spokojnie przedostaje się kilka-kilkanaście osób, o czym informują stosowne polskie i unijne organy.

Z mediów wiem, że nie mamy tam, ani gdzie indziej (oprócz Rzeszowa i kilku znanych śladowych, w skali zagrożenia ) masowych kontyngentów Amerykanów.
Zresztą nasza filozofia obrony jest podobna do tej , od 1999 roku, kiedy weszliśmy do NATO.

Tu jest właśnie sedno problemu, który Wam sygnalizuję.
Że to Mariusz Błaszczak sygnalizuje Rosjanom zamiary naszej obrony.
Czy to kontynuacja misji Antoniego Macierewicza, który odtajnił onegdaj naszych agentów rozmieszczonych prawie na całym świecie- tłumacząc i udostępniając ten swój dokument, także w języku rosyjskim?
A co za tymi słowami się kryje?

Czy teza ta jest prawdziwa?
Prezes PiS , dobierając przed laty swoją ekipę zwracał szczególną uwagę,
żeby nikt, nie był mądrzejszy od niego.
Oto skutki.

O ile prawdą jest, że minister odtajnił cały ten najbardziej tajny w skali strategicznej państwa dokument, uzasadniając ten postępek nazwaniem go dokumentem historycznym, to zmuszony jestem podzielić się z Wami swoimi wątpliwościami, a wnioski wyciągnijcie sobie sami.

W tego rodzaju dokumentach najczęściej oprócz wariantów działania własnych wojsk w zależności od rozwijającej się sytuacji na froncie, znajdziemy tam w załącznikach obszerne materiały dotyczące wielu sfer działania organów , sił i zasobów państwa.
Pokrótce wymienię je, pamiętając treść z zajęć wojskowych, z mojej uczelni.

Są to :
Operacyjne rozmieszczenie i rozwinięcie wojsk .(garnizony wyjściowe i alarmowe).
Plan mobilizacyjnego rozwinięcia wojsk.
Rejony alarmowe , do których przemieszczają się wojska operacyjne już w czasie narastającego zagrożenia.
Wyznaczone miejsca do ewakuacji ludności cywilnej oraz siły i środki do tego przeznaczone.
Rozkład magazynów zaopatrzenia wojennego ( żywność, części zapasowe, leki, transport).
Siec polowa szpitali oraz służb ewakuacji dla wojska i ludności cywilnej.
Plan zaopatrzenia wojsk sojuszniczych w środki niezbędne do ich przeżycia.

Czy ktoś czytając te słowa zatrzymał się chociaż na chwilkę z refleksją, jaka to ogromna skala pracy wojskowych , ale i jak ogromna tajna dawka wiedzy dla wroga?

"Operacyjne Przygotowanie Terenu" to nic innego jak :

Wykorzystanie naturalnych zapór, szybka budowa nowych zapór, w tym zalewowych, w celu wymuszenia na siłach wroga dla ich strumienia ruchu i dogodnych naszej obrony dróg, miejsca przeniesienia firm produkujących środki walki itp.
Rozbudowa alternatywnej sieci łączności i dowodzenia.
Utrzymywanie w gotowości do natychmiastowego działania wydzielonych zapasowych jednostek budowy i remontów dróg, lotnisk, mostów oraz miejsca gromadzonych dla nich zapasów.
Budowa alternatywnych sieci dystrybucji żywności, leków , zwłaszcza dla chorych i dzieci.
Plan ewakuacji ludności cywilnej, oraz plany rozmieszczenia i zaopatrywania sieci szpitali polowych i innych elementów infrastruktury pomocowej.
Budowa nowej sieci agenturalnej za terenie zajętym przez wroga i sposób zarządzania nią.
Mało?

Przypomnę jeszcze raz, że "Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej" to najważniejszy dokument strategiczny dotyczący bezpieczeństwa państwa.

Publiczne posłużenie się nim jako odtajnionym, dla pogrążenia w czasie nadchodzących wyborów przeciwnika politycznego, to nic innego, niż mocny sygnał, że polscy politycy, dla swoich partykularnych interesów, są w stanie zrobić wszystko.
Nawet udostępnić plany uzgodnione z naszymi sojusznikami w Pakcie Północnoatlantyckim.

Jak wcześniej wspomniałem, takie dokumenty odtajnia się najwcześniej po 50 latach.
Po dwóch pokoleniach.

Przypominam, że w swoich felietooonach poruszam także trudne tematy, ale opisuję za to tylko te zdarzenia i fakty, które można znaleźć w oficjalnej przestrzeni medialnej- które układają się w pewien trend, który nazywam po swojemu i w takiej właśnie formie dzielę się jego opisem z Wami.

Zaznaczam, że to nie jest grafika "ściągnięta z netu".

To fotografia rysunku Andrzeja Mleczki, wykonana z zakupionego przeze mnie jednego z wydawnictw.

Legenda***:
SOR, to jak pamiętają niedawni jeszcze wzorowi studenci, to Szkoła Oficerów Rezerwy, która to wśród studentów szkoliła przez rok w profesji wojskowej i nadawała na koniec stopień podporucznika rezerwy

Copyright 4301 @ maska33

pit69

pit69 wczoraj

To są pomyleńcy....najpierw rozwalili wywiad i kontrwywiad(Antoni M.)...reszta armii ledwo dyszała a teraz wyskok Błaszczaka....najśmieszniejsze,że to ONI wszystkiemu winni....

maska33

maska33 wczoraj

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej to także:
Zapewnienie nienaruszalności granic RP wraz z zapewnieniem jej suwerenności.
Zapewnienie dogodnych warunków rozwoju cywilizacyjnego oraz gospodarczego.
Zagwarantowanie obywatelom korzystania z wolności wynikającej z Konstytucji RP
Stworzenie możliwości aktywnego kształtowania stosunków międzynarodowych
Zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom mieszkającym poza granicami RP
Wspieranie polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej
Ochronę duchowego i materialnego dziedzictwa narodowego
Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa własnym obywatelom
Ochronę środowiska naturalnego
Zadbanie o wysoki poziom intelektualny obywateli poprzez podniesienie poziomu edukacji oraz zapewnienie szerokiego dostępu do informacji, a także stworzenie silnego zaplecza naukowo-badawczego.
Leszczyński Marek: Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku. Warszawa

kedil

kedil wczoraj

W nawiązaniu do obrazka.
Ja tu zostaję .

maska33

maska33 wczoraj

Jak i ja Kolego.
Niech uciekają....gnomy!

keisidz

keisidz wczoraj

Durniom strach rozum miesza

ryssol

ryssol wczoraj

Dziękuję za komentarz u mnie... miłego dnia...

styna48

styna48 wczoraj

Jak zwykle trafiasz w samo sedno, dzięki.

luccilla

luccilla wczoraj

Wojciech Młynarski
"Kaczy pamflet"
Posłuchajcie, dziewczynko, chłopczyku,
co wam dziś trwożna warga ma wyzna,
w naszym swojskim, domowym kurniku
rozprzestrzenia się kacza wścieklizna.
I choć mówić mi o tym niemiło,

luccilla

luccilla wczoraj

jest kilka zwrotek, ale trudno tu wszystkie przekazać !!
Pozdrawiam

luccilla

luccilla wczoraj

smutną prawdę wyjawić raz pora,
pół kurnika się już zaraziło
od jednego wściekłego kaczora.
A ten kaczor się stroszy i sroży,
w

komar1

komar1 wczoraj

Niezbyt to wszystko roztropne.
Strach się bać!

volta

volta wczoraj

Coraz częściej mam wrażenie, że żyję w kraju ludzi obłąkanych, a może raczej głupich dziecięcą naiwnością i łatwowiernością bo czasem jest tak, że ktoś powie cos drugiej osobie z zaznaczeniem tylko ''nie mów nikomu'' i ...wie cała okolica !, ale o ile chodzi o obrazek to ja nie zwieję stąd, tu jest moje miejsce...tylko rządzących trzeba zmienić i mam nadzieję , że tak się stanie już 15 października.

awangar

awangar wczoraj

Wyjątkowo brutalna kampania...wróg otrzymuje gotowce, oby ich nie wykorzystał, w dzisiejszej dobie wszystko jak widać możliwe.
Mam tylko nadzieję na poprawę naszego bezpieczeństwa w niedługim czasie, na razie to graniczy z cudem...:)

dodaj komentarz

kolejne >