[32870461]

Zawieszam na czas nieokreślony swoją aktywność na Garnku. Powód jest prosty - słabość zdjęć..

(komentarze wyłączone)