[29279518]

nieład, nieporządek
nieharmonijne plany

nie pasuje, nie gra
nie współgra most z rzeką

gdy wszystko wokół
zaczyna się na NIE
Ty próbuj być temu przeciwny

znajdź siłę
nawet gdy w świecie brakuje głębi ostrości