[35995171]

– pozytywna właściwość estetyczna bytu wynikająca z zachowania proporcji, harmonii barw, stosowności, umiaru i użyteczności, odbierana przez zmysły= piękno .

(wikipedia)

(komentarze wyłączone)