[32171227]

Żad­na wiel­ka miłość nie umiera do końca. Możemy strze­lać do niej z pis­to­letu lub za­mykać w naj­ciem­niej­szych za­kamar­kach naszych serc, ale ona jest spryt­niej­sza – wie, jak przeżyć.
Jo­natha­n Car­roll

https://www.youtube.com/watch?v=DeumyOzKqgI

(komentarze wyłączone)