[31557067]

Po­za tym, czy te­go chce­my czy nie, zaw­sze na coś czekamy.
Lolita Pille

https://www.youtube.com/watch?v=kfLB77VQoNI

(komentarze wyłączone)