[30821990]

Niebez­pie­czeństwo jest piękną rzeczą, jeśli się jej świado­mie poszukuje.

https://www.youtube.com/watch?v=nKJK7WOltoY

(komentarze wyłączone)