[37684791]

Niektórzy ludzie są stworzeni do tego, aby wieść skromne i niewidoczne życie.
Często nikomu nie są potrzebni poza tymi, dla których są całym światem.
C. Norwid

Udanego weekendu Wszystkim..:):)


IN-GRID - In Tango
https://www.youtube.com/watch?v=L5jBOxjOskg

(komentarze wyłączone)