Słońce chodzi krótko i bardzo nisko .

Słońce chodzi krótko i bardzo nisko .

Nawet w południe nie jest w stanie zajrzeć
w każdą dziurę .