NOWENNA POMPEJAŃSKA

NOWENNA POMPEJAŃSKA

NOWENNA POMPEJAŃSKA
http://pl.gloria.tv/?media=132604

Skuteczna Nowenna do Matki Boskiej Pompejańskiej

Jest najsilniejszą drogą modlitwy do Maryi.

Najświętsza Panna Pompejańska raczyła po kilka razy pouczać swoich czcicieli , co mają czynić , aby mogli odebrać łaski na których im zależało.

I tak znany jest fakt ukazania się Matki Bożej nieuleczalnie chorej z Neapolu P. Fortunatynie Agrelli { lat 21 } , do której powiedziała „Każdym razem gdy chcesz uzyskać ode mnie jakąś łaskę , odpraw na cześć moją trzy nowenny błagalne , odmawiając 15 tajemnic mojego Różańca , a potem odpraw 3 nowenny dziękczynne” Fortunatyna Agrelli została cudownie uzdrowiona. Był to początek nabożeństwa , które polegało na odmawianiu całego Różańca Świętego przez 54 dni , zwanego „ Nowenną nie do odparcia”. Obraz Matki Boskiej w Dolinie Pompejańskiej słynie cudami i łaskami od r.1876. W r.1890 nastąpiło uroczyste uznanie cudów zdziałanych za przyczyną Matki Boskiej Pompejańskiej przez papieża Leona XIII . Twórcą bazyliki , dzieł i nowego miasta Pompei jest bł. Bartolo Longo ( Bartłomiej Longo) , który ukochał Maryję synowską miłością i rozpowszechnił do niej nabożeństwo przez odmawianie Różańca Świętego .

Do tej pory nie znany jest fakt , aby choć jedna osoba nie została obdarzona łaskami o które prosi po odmówieniu z wiarą tej nowenny Pompejańskiej .
.................................................


1. Dzień w którym rozpoczynamy nowennę Pompejańską zaznaczamy w kalendarzu.

2. Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Każdego dnia przez te 54 dni odmawiamy dawne trzy części Różańca Świętego ( radosną , bolesną i chwalebną) . Jeśli ktoś chce , może odmawiać cztery części – z Tajemnicami Światła .

3. Przed rozpoczęciem każdej z wszystkich trzech części Różańca Św. wymieniamy najpierw intencję(krótko i zwięźle i tylko jedną intencję) , a następnie mówimy: „ ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć Królowo Różańca Świętego”

4. Przez 27 dni odmawiamy tak zwaną część błagalną nowenny Pompejańskiej i codziennie , po ukończeniu każdej części Różańca Św. odmawiamy następującą modlitwę: „ Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompei , jako nigdy jeszcze nie słyszano , aby ktokolwiek z czcicieli Twoich ,z Różańcem Twoim, pomocy Twej wzywający , miał być przez Ciebie opuszczony. Ach , nie gardź prośbą moją o Matko Słowa Przedwiecznego , ale przez święty Twój Różaniec i przez upodobanie jakie okazujesz dla Twej świątyni w Pompei wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen”.

5. Przez pozostałe 27 dni odmawiamy tak zwaną część dziękczynną nowenny Pompejańskiej i codziennie , po ukończeniu każdej z trzech części Różańca Świętego odmawiamy następującą modlitwę :

„Cóż Ci dać mogę o Królowo pełna miłości ? Moje całe życie poświęcam Tobie – ile mi sił starczy będę rozszerzać cześć Twoją o Dziewico Różańca Świętego w Pompei , bo gdy Twej pomocy wezwałam/em , nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu , które mi wyświadczyłaś; o ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego , wszystkim głosić będę jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną , aby i niegodni , tak jak i ja , grzesznicy , z zaufaniem do Ciebie się udawali. O , gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobrą , jaką masz litość nad cierpiącymi , wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.”

6. Niezależnie od modlitw końcowych , zapisanych w punktach 4 i 5 niniejszych „ rad praktycznych” każdą z trzech części Różańca Św. ( np. chwalebną) kończymy ( bezpośrednio po jej odmówieniu ) trzykrotnym westchnienie do Matki Bożej : „KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO – MÓDL SIĘ ZA NAMI”.

dodane na fotoforum:

piatal

piatal 2012-11-29

brońmy krzyża,,,i skrzyżowania,,tez,,,

dodaj komentarz

kolejne >