Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca nie

Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca nie

zginie.


Obietnice Różańca Świętego - dane przez Maryję błogosławionemu Alanowi de Rupe:

1.Ktokolwiek będzie Mi służył przez odmawianie różańca św. otrzyma wyjątkowe łaski.
2.Obiecuję Moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.
3.Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.
4.Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do podążania rzeczy wiecznych.
5.Dusza, która poleci Mi się przez odmawianie różańca nie zginie.
6.Ktokolwiek będzie odmawiał różaniec i odda się rozmyślaniu nad jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie karał w Swojej sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną; jeżeli będzie sprawiedliwym, wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego.
7.Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca - nie umrze bez sakramentów Kościoła.
8.Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.
9.Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego.
10.Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
11.Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca.
12.Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec będę wspomagała w ich potrzebach.
13.Otrzymałam od Mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawieników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.
14.Wszyscy, którzy odmawiają różaniec są Moimi synami i braćmi Mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.
15.Nabożeństwo do Mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

dodane na fotoforum:

zdrowas

zdrowas 2011-01-17

http://www.youtube.com/watch?v=m5_H0R8slpI

almam

almam 2011-01-19

Różaniec polecam i serdecznie pozdrawiam :)

dodaj komentarz

kolejne >