Rzekami Zachodniego pomorza do...Bałtyckiego Morza

Rzekami Zachodniego pomorza do...Bałtyckiego Morza

Ten, kto zdecyduje się odwiedzić Gardnę Wielką, znajdzie tu uroki nieskażonego krajobrazu, a na wiejskim cmentarzu ślady bytności dawnych mieszkańców - Słowińców. Podstawą bytu mieszkańców wsi od wieków było jezioro Gardno. Nie bez powodu rybacy darzyli je wręcz zabobonnym szacunkiem. Niebezpieczna woda co roku pochłania ofiary zwiedzione jej pozorną płytkością (maksymalna głębokość 2,6m)