SA135-005

SA135-005

SA135-005 Kolei Dolnośląskich wjeżdża do Rębiszowa jako pociąg osobowy z Jeleniej Góry do Goerlitz, 25.10.2020.

SA135-005 of Koleje Dolnośląskie is arriving in Rębiszów as a local train from Jelenia Góra to Goerlitz, Poland, 25.10.2020.

SA135-005 van Koleje Dolnośląskie arriveert in Rębiszów als een lokale trein vanuit Jelenia Góra naar Goerlitz, Polen, 25.10.2020.