ST44-1238

ST44-1238

ST44-1238 PKP Cargo ze składem węglarek do Jeleniej Góry podczas postoju na stacji Rębiszów, 11.06.2021.

PKP Cargo ST44-1238 with a rake of open wagons to Jelenia Góra is seen standing in Rębiszów, Poland, 11.06.2021.

PKP Cargo ST44-1238 met een stel goederenwagens naar Jelenia Góra bij stilstand op station Rębiszów, Polen, 11.06.2021.