Zamek Stary w Płotach

Zamek Stary w Płotach

Jednoznacznie nie można podać daty rozpoczęcia budowy zamku. Analiza stylistyczna pozwala ocenić budowę na ok. 1540-1550 rok. Pod koniec wieku zdecydowano się na generalną modernizację zamku w stylu renesansowym. Zburzono część średniowiecznej wieży i wstawiono w to miejsce czterozabiegową klatkę schodową z niszami w środkowym słupie. Przebudowa zakończona została jeszcze przed rokiem 1613. Na losach zamku fatalnie zaważyła wojna 7-letnia. Szczególnie rok 1761. W Płotach stacjonowały wojska carskie.
-Z Wikipedii