...jedna z dawnych przedszkolaków                 ;•)