[35028873]

Piękno i urok w oku obiektywu,
to fo­tog­ra­fii in­ny no­wy świat.
Błys­ki flesza i ko­lej­ne zdjęcie -
aby mógł pow­stać tak zmysłowy obraz wiosny.

dodane na fotoforum: