dla Ciebie - że Jesteś

dla Ciebie - że Jesteś

Ref­lek­sje są ważne i pot­rzeb­ne, dziele­nie i wy­mienianie się ni­mi da­je możli­wość pat­rze­nia dalej.

dodane na fotoforum: