[35201009]

" Przy­kaza­nia uśmie­chu "

Pier­wsze: uśmiech każde­go dnia...
Dru­gie : uśmiech od ucha do ucha...
Trze­cie : uśmiech bez końca...
Czwar­te : uśmiech od ser­ca...
Piąte : uśmiech pełen słodyczy...
Szóste : uśmiech dla każde­go bez po­wodu...
Siódme : uśmiech da­waj on wróci...
Ośme : uśmiech dla pop­ra­wy hu­moru...
Dziewiąte: uśmiech roz­syłaj, by krze­pił...
Dziesiąte : uśmiech do­dany do siebie
jest sumą - po­każ, by nikt
w to nie wątpił... :)

kolejne >

puszek1

puszek1

archiwum

ulubieni

+ dodaj do
ulubionych

[?]

(brak komentarzy)

dodaj komentarz

kolejne >