13,08 2017.Jest nadzieja na dostarczenie prądu.

13,08 2017.Jest nadzieja na dostarczenie prądu.