[23610637]

W synagodze tzw. Scheinbacha przy ul. Słowackiego 15 mieści się obecnie biblioteka, w związku z czym została przebudowana. Podczas II wojny światowej hitlerowcy urządzili w synagodze stajnię dla koni. Po zakończeniu wojny, w 1945 roku, synagoga znów służyła miejscowym Żydom jako dom modlitwy. W roku następnym Kongregacja Wyznania Mojżeszowego w Przemyślu przeprowadziła remont budynku, przystosowując jedno z pomieszczeń do celów religijnych.

W 1953 roku synagoga, pomimo sprzeciwu lokalnej społeczności żydowskiej została przejęta przez miasto i urządzono niej magazyn tekstyliów. Cały sprzęt liturgiczny przeniesiono do siedziby kongregacji. W 1958 roku kongregacja wystąpiła do sądu o zwrot synagogi dla celów kultu religijnego. Ostatecznie w 1967 umieszczono w niej bibliotekę, a rok później Kongregacja Wyznania Mojżeszowego przekazała budynek w wieczyste użytkowanie bibliotece.

dodane na fotoforum:

helen2

helen2 2012-10-29

Okazały i piękny budynek......:)

kalire

kalire 2012-10-29

Wow. prawie nie do ujecia;)

dodaj komentarz

kolejne >