[18315466]

Wieś Piątkowa była jedną z większych wsi na Pogórzu Przemyskim. Jej początki sięgają zapewne przed rok 1458 skąd pochodzi najstarsza wzmianka o wsi jako własności rodu Kmitów. W XVI w przechodzi na własność Stadnickich, a następnie Krasickich. Później należała do różnych właścicieli. O wielkości wsi świadczą dane z roku 1921 kiedy to wieś liczyła 374 domy i 2118 mieszkańców głównie wyznania greckokatolickiego. Polacy zamieszkiwali górną część wsi tzw. Piątkowa Pracówka gdzie w okresie międzywojennym wybudowano kościół.

dodane na fotoforum: