[36221100]

Wieża Prochowa (Prašná věž Mihulka) jest dwudziestometrową wieżą, włączoną do zamkowych umocnień. Swoją nazwę, podobnie jak Brama Prochowa, wzięła od dawnej funkcji – składu prochu strzelniczego.

Zbudowana została przez Benedykta Reja w 1496 roku na zlecenie króla Władysława II. Za panowania Rudolfa II wieża służyła jako pracownia dla alchemików. W 1649 roku została poważnie zniszczona, ale po pewnym czasie odnowiono ją i urządzono w niej mieszkania dla kościelnych katedry świętego Wita.