[27423328]
pokuta

pokuta 2014-02-04

Jezu, dotknij teraz naszych serc.
Napełnij nas Twoim Świętym Duchem.
Niech nasze serca otworzą się na
Twoją obecność i na przemianę, którą przynosisz.
Dotknij nas, Panie, abyśmy każdego dnia wzrastali w wierze w Ciebie.
Niech poprzez każdą Komunię Świętą, którą przyjmiemy,
otrzymamy obfite błogosławieństwo i łaskę.
Spraw też, by każde spotkanie z Tobą w Eucharystii przybliżało nas
do uczestnictwa w przyszłej chwale, którą nam obiecujesz.
Amen

dodaj komentarz

kolejne >