PUSTA WIELKA

PUSTA WIELKA

Z zachodnich stoków spływa Baraniecki Potok (dopływ Wierchomlanki), z południowych Żegiestowski Potok i Milik (obydwa uchodzą do Popradu)[1]. Pusta Wielka jest zalesiona, ale pod jej wierzchołkiem, na południowej stronie znajduje się duża, zarastająca polana. Polany, ale poza szlakiem znajdują się również na stokach zachodnich. Na opadających do Szczawnika stokach wschodnich znajduje się duża polana z wyciągami narciarskimi. Dawniej polan i obszarów bezleśnych było dużo więcej, jednakże po wysiedleniu w 1947 Łemków zamieszkujących dawniej te okolice użytkowane przez nich polany zostały zalesione, lub samorzutnie zarastają lasem

dodane na fotoforum: