Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne

Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne

Stań przed Jezusem ukrytym w tabernakulum lub (jeśli nie masz takiej możliwości) zamknij się w pokoju i ustaw w nim dwa krzesła - jedno dla ciebie, a drugie dla Jezusa. Na tym drugim połóż otwartą Biblię i porozmawiaj z Jezusem, który usiadł naprzeciwko ciebie.
Czytaj wolno, słowo po słowie. Nic nie mów, pozwól mówić Jemu.

1.Ja jestem twoim Jezusem. Jestem tu, by cię oczyścić i uniewinnić. Pamiętaj, na krzyżu modliłem się: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią (Łk 23,34).
Mówię to do ciebie osobiście. Ty byłeś jednym z tych, którzy mnie ukrzyżowali.
Mój Ojciec powiedział: "Tak" i twoje grzechy zostały Ci odpuszczone. Teraz On jest tu, aby cię zapewnić, że cała twoja przeszłość została ci wybaczona. Ojciec mój jest tu, żeby cię przekonać, że kiedy On przebacza, On także zapomina. Tobie więc nie tylko wybaczono, ale zostałeś także uniewinniony, tak jak gdybyś nie popełnił nigdy żadnych grzechów.
Ojciec mój kochał cię zawsze szaloną miłością, także wtedy, gdy ty nie wierzyłeś w Jego miłość. Kochał cię zawsze, także wtedy, gdy uciekałeś daleko od Niego.
On nigdy cię nie karał, nigdy nie krzywdził; to ty, oddalając się od Niego, sam pozbawiłeś się Jego dobrodziejstw i wystawiłeś się na działanie zła.
Mój Ojciec przebacza ci także, że osądziłeś Go wielokrotnie jako Boga niedobrego, niesprawiedliwego i okrutnego, głuchego na twoje modlitwy. Przebacza ci twoją buntowniczość, twoje ucieczki, twoją manię niezależności.
Ojciec mój jest także twoim Ojcem i kocha ciebie tak, jak kocha Mnie.
On kochał cię także takim, jakim byłeś, a teraz kocha cię takim, jakim jesteś. Nie obawiaj się, jeżeli nie masz siły, by stać się lepszym. On kocha cię takiego, jaki jesteś. Gdybyś był "potworem", także będziesz zawsze umiłowany w Jego sercu.
Ojciec mój i twój nigdy cię nie skazał i nigdy cię nie skaże.
Jesteś w Jego sercu i masz miejsce w Jego domu, aby cieszyć się wraz z Nim radością życia w wieczności.

2. A teraz Ojciec mój poprosi cię, żebyś kochał wszystko to, co On kocha. Przede wszystkim On chce, abyś pojednał się z twoim Stwórcą, wielbiąc Go i dziękując Mu za możliwość podziwiania piękna świata stworzonego przez Niego: nieba, morza, słońca, gwiazd, kwiatów...
Widząc także pojawiające się wynaturzenia przyrody, nie narzekaj i nie przeklinaj. Nie mów nigdy więcej: co za brzydki dzień, co za brzydka pogoda! Wszystko jest piękne w kalendarzu Boga.

3. Posłuchaj mnie teraz uważnie:
Ojciec mój chce, abyś kochał siebie samego. Ty jesteś cenny w Jego oczach i On kocha cię do szaleństwa. Dlatego ty powinieneś kochać to, co On kocha. Ojciec mój i twój kocha cię takiego, jaki jesteś i dlatego także ty powinieneś kochać się takim, jaki jesteś.
Nie czuj do siebie wstrętu także wtedy, kiedy popadasz w grzech albo kiedy nie jesteś dość silny, żeby przezwyciężyć pokusę.
Nie buntuj się przeciwko sobie, gdy jesteś słaby, zimny, oschły i pusty.
Ojciec kocha cię razem z twoimi słabościami i upadkami, dlatego zaakceptuj się takiego, jaki jesteś, z całą swoją kruchością.
Pamiętaj o tym, co pisze święty Paweł Apostoł: Dlatego mam upodobanie w moich słabościach (...) albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny (2 Kor 12,10).
Kiedy popadasz w grzech, nie trać odwagi i nie złość się na siebie, ale podnieś się szybko i powtarzaj: "Ojcze, wybacz mi, wiesz, jaki jestem słaby. Czego mogłeś oczekiwać od słabego i chorego dziecka, jakim jestem? Dziękuję Ci, że posłałeś Jezusa, żeby dał mi swoją siłę i swoje zwycięstwo!".

dodane na fotoforum:

modlsie

modlsie 2011-02-04

4. Ojciec mój chce, abyś nie porównywał się do nikogo, także do tego, którego uważasz za lepszego od siebie.
Nie patrz na nikogo. Jeżeli będziesz patrzył na innych, popadniesz w pokusę zazdrości, zawiści, wstrętu do samego siebie. Będziesz żył pozbawiony satysfakcji z siebie samego, w stanie niepokoju, poczucia winy i w ten sposób popadniesz w depresję.
Mój Ojciec chce, żebyś był sobą, bez porównywania się z nikim. On kocha cię jako najukochańszego syna, jakiego mógłbyś mieć na ziemi. Kocha cię takiego, jaki jesteś: to On stworzył cię właśnie takiego i kocha każde stworzenie takie, jakie ono jest.
Nie czuj do siebie wstrętu, doceniaj siebie: jesteś dla Niego bezcenny.

5. Zaakceptuj się więc takim, jaki jesteś i kochaj siebie takiego, jaki jesteś.
Zaakceptuj swoje życie - z jego błędami i słabościami. Zaakceptuj swoją inteligencję, także z jej ograniczeniami, jako Jego dar. Zaakceptuj swój charakter, ponieważ On chce cię ta...

modlsie

modlsie 2011-02-04

kim. Zaakceptuj miejsce, w którym mieszkasz, uważając, że jest to miejsce najbardziej odpowiednie dla twojego uświęcenia. Zaakceptuj swój sposób życia i pracy z osobami, które On umieścił przy tobie. Są racje ku temu - i pewnego dnia zrozumiesz, dlaczego właśnie te osoby znajdują się obok ciebie.
Przyrzeknij mojemu ojcu, który kocha cię szaloną miłością, że nie będziesz już dalej narzekał z jakiejkolwiek przyczyny. Dziękuj i błogosław Ojcu mojemu za każdą rzecz.
Od dzisiaj nie mów już więcej: "Jestem grzesznikiem", ale "Byłem grzesznikiem". Ojciec poprosił Mnie, abym obmył moją Krwią wszystkie twoje grzechy. W szczególności:
- grzechy nienawiści i bunty przeciwko Niemu;
- grzechy nienawiści i zemsty oraz postanowienie odwetu w stosunku do własnych rodziców, braci, sióstr, profesorów, zwierzchników, pracodawców, kolegów z pracy i z biura, zwierzchników kościelnych, księży, sióstr zakonnych, fałszywych przyjaciół, którzy ci

modlsie

modlsie 2011-02-04

cię namawiali do zła, niszczyli cię i oczerniali. Obmyłem moją Krwią wszystkie grzechy twojego życia, dlatego nie chcę, abyś wracał do nich nawet w myślach.

ojciec Serafino Falvo, Jak zwyciężyć depresję

betaww

betaww 2011-02-04

Pozdrawiam serdecznie .Milego dnia żcze.....***

jonna

jonna 2011-02-04

Módlmy się jak najwięcej, zapominając o otaczającym nas świecie...Nie jest to łatwe bo nasze myśli są jak nieposłuszne owce..... Módlmy się jedni za drugich, bo tu jesteśmy tylko pielgrzymami, a modlitwa wstawiennicza jest bardzo skuteczna....Szczęść Wam Boże na cały dzień.

anita591

anita591 2011-02-04

Pozdrawiam miło na dobranoc miłych snów

haczyk

haczyk 2011-02-04

Jak potrzebna jest rozmowa z Jezusem.....
Dziękuję że jesteś i pozdrawiam serdecznie.

zsliwka1

zsliwka1 2011-02-04

Pozdrawiam serdecznie:-))))

golob52

golob52 2011-02-04

Sanktuarium jest miejscem uprzywilejowanym

W każdym czasie, za pobożne nawiedzenie sanktuarium, można zyskać odpust - darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Odpust można ofiarować za siebie lub za zmarłych pod następującymi warunkami:

brak przywiązania do grzechu, nawet powszedniego,
stan łaski uświęcającej lub spowiedź sakramentalna,
przyjęcie Komunii św.,
odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego.
SZCZĘŚĆ BOŻE!

golob52

golob52 2011-02-04

http://www.mladifest.com/medjugorje/audiovideo/video/

wedwin6

wedwin6 2011-02-04

http://zdjecia.nurka.pl/images/img3.imageshack.us-img3-1563-uuuuo.gif
Uważaj na swoje myśli,stają się słowami
- Uważaj na swoje słowa,stają się czynami
- Uważaj na swoje czyny,stają się nawykami
- Uważaj na swoje nawyki, stają się charakterem
- Uważaj na swój charakter, On staje się Twoim losem.
pozdrawiam

matka50

matka50 2011-02-04

pozdrawiam i życzę miłego tygodnia:)))

elakra

elakra 2011-02-04

Pozdrawiam ,miłego weekendu.

elizark

elizark 2011-02-04

Milutko pozdrawiam .

zosia37

zosia37 2011-02-04

Kto nie czuje się doskonały, czyli zdrowy wewnętrznie, może się leczyć a jedynym lekarstwem jest Bóg, Jezus ktory przynosi prawdziwe pocieszenie i wybawienie od problemów...
Pozdrawiam...:)

matka50

matka50 2011-02-04

Życzę miłego weekendu pięknej pogody
i wspaniałego odpoczynku :))
pozdrawiam serdecznie:-Dobranoc)).

gabry

gabry 2011-02-04

DOBREJ NOCKI:-)

sunowi

sunowi 2011-02-05

No cóż... byłam!
Ukłony, uściski i modlitwa!

kasia37

kasia37 2011-02-05

Każdy potrzebuje uzdrowienia ,a może dać je tylko Bóg .

tunia31

tunia31 2011-02-06

Życzę miłej niedzieli pięknej pogody
i wspaniałego odpoczynku :))
pozdrawiam serdecznie:)).

bmator

bmator 2011-02-06

pozdrawiam i życzę radosnej niedzieli;)

jonna

jonna 2011-02-06

Modlitwa do św.Antoniego z Padwy.
Jeśli pragniesz widzieć cuda Antoniego
Spojrzyj wiernie na całyokrąg świata tego.
Jako przyczyną swoją bieg śmierci wstrzymuje
W błędzie duszy i ciała skutecznie ratuje.
W nieszczęściu, utrapieniu,nędzy ,smutku cieszy
Wmoćy czarta jęczącym, na ratunek śpieszy.Fale morskie uśmierza i niepokój duszy
Więzy i pęta wszelkie, mocą Boga kruszy,
Członki z bólu odpadłe i rzeczy stracone,
Młodym i starym prośbą Jego są zwrócone.
Niebezpieczeństwa wszelkie jako cień znikają
Niedostatek ustaje, wszyscy to przyznają
Niechaj to lud Padewski na cały świat głosi
Ile przy grobie Jego łask odnosi.
Przeto chwała Bogu w Trójcy Jedynemu
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu
W całej nieba i ziemi rozległej krainie
Że przez cuda Antoniego, na wiek wieków słynie.
Modlitwa jest z książeczki ponad 100 letniej nowenny do Św.Antoniego, zwanej skuteczną.

lila08

lila08 2011-02-06

tak...módl się i pracuj ...

haczyk

haczyk 2011-02-07

Pozdrawiam i dziękuję.

matka50

matka50 2011-02-07

(¯`v´¯)ّۣۜ WITAM CIĘ
•●¤ّۣۜ(¯`v´¯)♥ّۣۜ♥ّۣۜ SERDECZNIE
¤*¨¨*¤.¸¤*


Zawsze trzeba wiedzieć,
kiedy kończy się jakiś etap w życiu.
Jeśli uparcie chcemy w nim trwać
dłużej niż to konieczne,
tracimy radość i sens tego,
co przed nami.

— Paulo Coelho

¤ۣۜ❀ _¤ۣۜ❀ _¤ۣۜ❀ _¤ۣۜ❀ _¤ۣۜ❀


Milutkiego dnia życzę :)))

elizark

elizark 2011-02-08

Dziekuje za te piekne modlitwy i serdecznie Cie pozdrawiam .Pomyslnego wtoreczku Ci zycze .

sunowi

sunowi 2011-02-18

:)

dodaj komentarz

kolejne >