Minus 20 stopni - czas na zimowy spacer...

Minus 20 stopni - czas na zimowy spacer...