Dworek nad Szlamicą, pow. augustowski

Dworek nad Szlamicą, pow. augustowski