EU07-369

EU07-369

5 Październik 2020 Pionki Zachodnie
IC 23100/1 Jagiełło rel. Lublin Główny (17:34) - Pionki Zachodnie (18:41 [-2] / 18:42) - Kraków Główny (21:49).