EN76-010+025

EN76-010+025

30 Kwiecień 2018 Warszawa Zachodnia
Przyśpieszony 93624/5 rel. Modlin (11:22) - Warszawa Zachodnia (12:14 / 12:15) - Warszawa Lotnisko Chopina (12:30).