Solaris Urbino 18III #5240

Solaris Urbino 18III #5240

30 Kwiecień 2018 Warszawa pętla Dw. Centralny (jezdnia płn.)
Linia 160+N42+N34/340. Oczekuje na rozpoczęcie kursu linii 160 Dw. Centralny 23 (10:58) - Witebska 51 (11:24).