Gmina Zabór zainwestowała w "smakownię miejscowych produktów".

Gmina Zabór zainwestowała w "smakownię miejscowych produktów".

Jest to jedno z wielu miejsc w najbliższej okolicy,gdzie przy okazji winobrania,miodobrania,dożynek,odpustów itp miejscowi obywatele i wierni zbierają się jak przed setkami laty do dzielenia się,godzenia się i planowania wzajemnego tempa rozwoju.
Jestem pełen podziwu dla animatorów samorządności w tychże gminach i sołectwach.