Kamienice

Kamienice

pozwiedzamy rynek w kółko :)
od lewej:
1.Wilczka
2.Rudomicza
3.Pod Aniołem
4.Szafirowa
5.Pod Madonną

Kamienice w północnej pierzei Rynku Wielkiego, przy ul. Ormiańskiej. Ulica ta została przeznaczona przez fundatora miasta na osiedlenie się Ormian na mocy przywileju wydanego w 1585 r. Ormianie wnieśli do sztuki Zamościa elementy orientalne, co do dziś jest widoczne w dekoracji fasad ich kamienic. Nr 22 Kamienica "Pod Madonną" wzniesiona ok. 1640 r. przez kupca ormiańskiego Sottana Sachwelowicza (gmerki z inicjałami na fasadzie). Nr 26 Kamienlca "Pod Aniołem" najlepiej zachowana i najbogatsza kamienica ormiańska, wystawiona przez kupca G. Bartoszewicza w latach 1632-34. Wewnatrz trzytraktowy układ pomieszczeń z XVII-XVIII w. z belkowymi stropami, sklepieniami, portalami, kamienna oprawa rzeźbiarska okien i malowidłami ściennymi. W I. 1979-80 na 5 kamienicach nr 2230 zrekonstruowano attyki wg projektu architekta W. Zina i M. Pawlickiego. Ten zespół kamienic mieści siedzibę Muzeum Okręgowego.

dodane na fotoforum: