WAKACYJNE WĘDRÓWKI - 09.09.2019

WAKACYJNE WĘDRÓWKI - 09.09.2019

GDAŃSK - OLIWA - PARK
Początkiem dzisiejszego parku był przyklasztorny ogród założony przez cystersów. Prawdopodobnie był położony po wschodniej stronie starej siedziby opatów z XV wieku, dalej do Zatoki Gdańskiej rozciągał się nadmorski las, który rozcinał Potok Oliwski. Po wzniesieniu przez opata Franciszka Zaleskiego pod koniec pierwszej połowy XVII wieku nowej siedziby opatów, ogród został poszerzony w kierunku południowo-zachodnim, stykając się ze starszym ogrodem klasztornym...(z netu)

dodane na fotoforum:

(komentarze wyłączone)