Rozalia Celakówna

Rozalia Celakówna

Urodziła się 19.IX.1901 r. w podhalańskiej wsi Dachówka. Była najstarszą z ośmiorga dzieci Joanny i Tomasza, ludzi bardzo pobożnych, którzy gorliwie troszczyli się o religijne wychowanie swego potomstwa, już od najmłodszych lat derce Rozalii płonęło wielką miłością do Jezusa, a w miarę dorastania miała wiele przeżyć mistycznych -doświadczeń Bożej obecności. W 1924 r. Rozalia przeniosła się do Krakowa i podjęła pracę pielęgniarki w szpitalu Św. Łazarza przy ul. Kopernika, na oddziale skórno - wenerycznym. Wykonując niezwykle ciężką pracę bardzo sumiennie, dogłębnie cierpiała patrząc na grzeszne życie pacjentek. Pracując ponad siły, nieustannie się modliła, aby wyjednać umierającym łaskę nawrócenia. W czasie ponad 20-letniej pracy Rozalii w szpitalu Św Łazarza, podczas Jej dyżurów, nie zmarła ani jedna osoba bez pojednania się z Bogiem. Rozalia Celakówna zmarła w opinii świętości 13 września 1944 roku, a Pan Bóg nieustannie potwierdza jej wybraństwo, rozdając za jej przyczyna wielkie łaski. Ciało Rozalii spoczywa na Cmentarzu Rakowickim Rakowieckim Krakowie (kwatera XLVIII zach., mogiła 9). Wieloletnie starania o rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego świętobliwej Rozalii doprowadziły do jej otwarcia przez Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego, Metropolię Krakowskiego 5 XI 1996 roku. Od tego dnia Rozalii Celakównie przysługuje tytuł Służebnicy Bożej. Dnia 17 IV 2007 r. w kaplicy Domu Arcybiskupów Krakowskich odbyła się sesja publiczna zamykająca rozpoczęty 5 XI 1996 r. proces beatyfikacyjny Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny na szczeblu diecezjalnym.

http://www.rozalia.krakow.pl/index.htm

dodane na fotoforum: