Kapitan  WP II RP Józef Kiernożycki.

Kapitan WP II RP Józef Kiernożycki.

Kapitan WP II RP Józef Kiernożycki - wuj Krzysztofa ze strony matki. Osadzony w Starobielsku. Bestialsko zamordowany w Charkowie. (Piatichatki) przez NKWD (lista starobielska (1776)
Kpt. piech. Józef Stanisław KIERNOŻYCKI syn Waleriana i Kornelii z Lgockich, ur. 21 II 1899 w Kaliszu. Absolwent Szkoły Realnej w Kaliszu, SP chor. w Warszawie (1919) i kursu informacyjnego dla oficerów piech. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Od 1918 pełnił służbę w 29 pp, 71 pp, 32 pp oraz w baonie KOP ,,Snów" i ,,Borszczów". W 1939 dca baonu ON ,,Mazurski II", ranny 4 września pod Mławą. Odznaczony KW, MN, medalami 1918-1921 i 10-lecia pamiątkowymi.Absolwent Szkoły Realnej w Kaliszu, (taką nazwę nosiło w latach 1917 - 1918 późniejsze Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki). Był jednym z założycieli kaliskiego harcerstwa, drużynowym 1 Kaliskiej Drużyny Skautowej im. Tadeusza Kościuszki a następnie komendantem obwodu kaliskiego. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem Niepodległości.

dodane na fotoforum: