Bóg, Ojciec miłosierdzia...

Bóg, Ojciec miłosierdzia...

Bóg, Ojciec miłosierdzia,
który pojednał świat ze Sobą przez śmierć i zmartwychwstanie Swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła.I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego'.

dodane na fotoforum: