Herkules ER 20 BR 2016 905-9 RTS SWIETELSKY

Herkules ER 20 BR 2016 905-9 RTS SWIETELSKY

Przystank osobowy Bad Sassendorf.
Na linii KBS numer 430.
Data i Godzina 23.06.2017 / 16:16

dodane na fotoforum: