Bł.Świętosław

Bł.Świętosław

Błogosławiony Świętosław


Błogosławiony Świętosław należał do grona świątobliwych mężów XV wieku, zwanego powszechnie Felix seculum ("Szczęśliwym wiekiem... "). Grono to tworzyli Św. Jan Kanty (+1474), bł. Izajasz Boner (+1471 ), bł. Szymon z Lipnicy (+1482), bł. Michał Giedrojć (+1485), bł. Świętosław (+1489) i bł. Stanisław (+1489). Łączyły ich więzi przyjaźni i braterskiej miłości, działalność ich przypadła na bardzo trudny okres kształtowania się świadomości religijnej i dawania wierności Kościołowi.


Każdy z nich miał inny zakres pracy, Św. J. Kanty i bł. Izajasz Boner byli profesorami Akademii Krakowskiej, mieli duży wpływ na młodzież, bł. Szymon z Lipnicy oddziaływał swymi kazaniami i posługą. głównie wobec zadżumionych, bł. M. Giedrojć wyróżniał się ofiarną służbą w Kościele, bł. Stanisław był ceniony za pracę duszpasterską oraz troskę o biednych i chorych, bł. Świętosław zasłynął z powodu otwarcia pierwszej w Krakowie Katolickiej wypożyczalni ksiąg, posługi w Kościele Mariackim i cnocie milczenia.
Według wielu publikacji błogosławiony Świętosław pochodził ze Sławkowa, prawy, szczerego serca, miał łaskę widzeń nadprzyrodzonych. Jedno z nich zostało utrwalone jako tło obrazu bł. Świętosława nad Ołtarzem Św. Mikołaja w Kościele P.W. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sławkowie. W tle obrazu widać basztę budowlę Sławkowa, a na moście procesję z Biskupem na czele. Na pierwszym planie jest w ornacie postać bł. Świętosława w aureoli. Według legendy widzenie to było początkiem jego działalności jako duchownego w Krakowie. Działalność krakowską bł. Świętosław rozpoczął posługą kleryka w Kościele Najświętszej Marii Panny, po otrzymaniu święceń kapłańskich sprawował obowiązki mansjonarza przy Kościele Mariackim. Prawość i prostota zjednała mu zaufanie obywateli krakowskich, którzy czynili go egzekutorem testamentów i wykonawcą ostatniej woli wiernych. Był ojcem ubogich i czułym opiekunem sierot i wdów. Ulubionym miejscem jego modlitwy był krucyfiks w Kościele Mariackim, przed którym śpiewał Psalmy Dawidowe.

dodane na fotoforum: