Groty Nagórzyckie należy uznać za zabytek kultury

Groty Nagórzyckie należy uznać za zabytek kultury

materialnej - świadectwo dziewiętnastowiecznej techniki górniczej , unikatowe w skali europejskiej ze względu na kopalinę oraz górotwór, w którym zostały wykonane.
Obecnie wykonane zabezpieczenia pozwalają na bezpieczne zwiedzanie tych wyrobisk

dodane na fotoforum: