miejscowość:Wdzydze

miejscowość:Wdzydze

⚐..Kaszubski Park Etnograficzny im.Teodory i Izydora Gulgowskich - Wdzydze Kiszewskie.Kościół św. Barbary ze wsi Swornegacie w j.kaszubskim Swòrnégace lub też Swòrnigace.


✍..Kościół Św. Barbary został wzniesiony w 1700r. na miejscu poprzedniej świątyni, które uległa zniszczeniu w pożarze, tak jak część wsi. Po 40 latach, do budowli dostawiono dzwonnicę.Generalny remont obiekt przeszedł w 1789r., a na początku XIX w. odnowiono wnętrze. Wykonano wówczas dekoracje malarskie na stropie i wylepiono ściany papierowymi kołtrynami.W 1916 r. zaprzestano wykorzystywania świątyni do celów liturgicznych, co miało bezpośredni związek z nowobudowanym, neobarokowym kościołem. Pod koniec XXw. Obiekt rozebrano i przewieziono do Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich. W 1987r. poświęcono odbudowaną świątynię.

Budowla jednonawowa, z wyodrębnionym prezbiterium, węższym i niższym od nawy, zamkniętym wielobocznie w części wschodniej.Oryginalne wyposażenie świątyni przekazała Kuria Diecezji Chełmińskiej. Przy zachodniej ścianie nawy ustawiona jest dzwonnica. Dopełnienie bryły stanowią kruchta oraz zakrystia. Kościół wybudowano, z drewna sosnowego; nawę, prezbiterium i zakrystię w technice zrębowej, dzwonnica i zakrystia są konstrukcji szkieletowej, odeskowane. Dachy odrębne dla każdego członu budowli, podbite są dębowymi szkudłami, pomorską odmianą gontu. Obok kościoła stoi kopia krzyża z Wieprznicy, z datą 25 listopada 1766 roku.

dodane na fotoforum: